Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, „RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zleceniobiorca Małgorzata Koszyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koszyk z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Rynek 1B, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do spraw Gospodarki, NIP:2810062531, REGON: 525308183; dalej: Kancelaria.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO tj. w celu świadczenia pomocy prawnej, zawarcia umowy.
  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy / współpracownicy / zleceniobiorcy Kancelarii uczestniczący przy świadczeniu pomocy prawnej.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.
  6. Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię wyłącznie w celu realizacji Umowy w tym wystawienia faktury. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy o świadczenie pomocy prawnej oraz przedawnienia roszczeń związanych z umową.
  7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Pana/Pani dane nie podlegają profilowaniu.